A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch kiểm tra hồ sơ cá nhân lần 1 năm học 2019-2020

       

  

         SỞ GD-ĐT NINH THUẬN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM  

TRƯỜNG PTDTNT PI NĂNG TẮC                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  

Số:     /KH-PTDTNT                    Bái Ái, ngày 22  tháng 11  năm 2019                           

                                                                     

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỒ SƠ CÁ NHÂN

 Lần I - Năm học 2019 – 2020

         

Thực hiện công tác thanh kiểm tra hồ sơ chuyên môn định kì năm học 2019-2020, nay Trường PT DTNT Pinăng Tắc triển khai kế hoạch kiểm tra hồ sơ cá nhân Lần 1 với các nội dung sau:

  1. Thời gian kiểm tra:  Tuần 15 - tháng 11 năm 2019.
  2. Địa điểm: Phòng Hội đồng trường.
  3. Thành phần tham gia kiểm tra: Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng và giáo viên:

STT

Tổ chuyên môn

Tổ trưởng

Thư ký

1

Toán- Tin

Hoàng Văn Vui

Nguyễn Thu Nguyệt

Phạm T Hồng Nhung

2

Lí-Hóa-Địa-Sinh-CN

Bạch Thị Kim Phước

Phan Thị Hải

Võ T Minh Yến

3

Anh Văn-TD-MT

Nguyễn Quốc

Nguyễn Thị Sương

Lê Thị Hà

4

Văn-Sử-GDCD

Tô Đình Tuyên

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Lê Khánh Trình

  1. Nội dung kiểm tra:

4.1. Giáo án: Soạn đầy đủ các tiết theo PPCT dạy học, soạn đủ đến ngày kiểm tra.

- Thể hiện rõ ngày tháng năm soạn, mục tiêu và phương pháp giảng dạy, kiến thức – kỹ năng cơ bản, các năng lực phẩm chất cần phát huy ở học sinh, các hoạt động của thầy - trò.

4.2. Sổ kế hoạch giảng dạy và công tác:

- Lên đúng theo kế hoạch đến tuần 15. Thể hiện rõ các nội dung công tác.

4.3. Sổ hội họp:

- Ghi chép đầy đủ các cuộc họp: đến tuần 15.

4.4. Sổ điểm cá nhân:

-  Có ít nhất 01 cột điểm ở HK1.

4.5. Sổ dự giờ:  12 tiết.

4.6. Sổ chủ nhiệm và biên bản SH lớp: Nộp tại phòng  Hiệu trưởng.

     Nhận được kế hoạch này, các tổ chuyên môn triển khai kiểm tra nghiêm túc, góp ý chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, ghi nhận kết quả bằng biên bản trong sinh hoạt tổ chuyên môn và gửi kết quả về  email Phó Hiệu trưởng CM.

 

Nơi nhận:                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

  • Hiệu trưởng: báo cáo;                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Tổ CM: Thực hiện;
  • Lưu: VT.

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PTDTNT PiNăng Tắc

   Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 02593840053 -  Email: dtntpinangtac@ninhthuan.edu.vn