Thông tin chi tiết:
Trần Thị Bích Loan
Giáo viên Trần Thị Bích Loan
Ngày tháng năm sinh 04/10/1991
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PTDTNT PiNăng Tắc

   Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 02593840053 -  Email: dtntpinangtac@ninhthuan.edu.vn