Thông tin chi tiết:
Hoàng Văn Vui
Tổ trưởng Hoàng Văn Vui
Ngày tháng năm sinh 08/10/1983
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức

Bản quyền © Trường PTDTNT PiNăng Tắc