Thông tin chi tiết:
Tô Đình Tuyên
Tổ trưởng Tô Đình Tuyên
Ngày tháng năm sinh 16/05/1986
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức

Bản quyền © Trường PTDTNT PiNăng Tắc