Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Tường
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tường
Ngày tháng năm sinh 01/04/1974
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Điện thoại 0988434787
Mạng xã hội
Giới thiệu

Bản quyền © Trường PTDTNT PiNăng Tắc

   Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 02593840053 -  Email: dtntpinangtac@ninhthuan.edu.vn