Thông tin chi tiết:
Kiều Thị Hà
Giáo viên Kiều Thị Hà
Ngày tháng năm sinh 30/06/1980
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức

Bản quyền © Trường PTDTNT PiNăng Tắc