Thông tin chi tiết:
Bùi Hữu Pha
Hiệu Trưởng Bùi Hữu Pha
Ngày tháng năm sinh 22/04/1971
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 02593516939
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức

Bản quyền © Trường PTDTNT PiNăng Tắc