Thông tin chi tiết:
Bùi Hữu Pha
Hiệu Trưởng Bùi Hữu Pha
Ngày tháng năm sinh 22/04/1971
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 02593516939
Mạng xã hội
Giới thiệu

Bản quyền © Trường PTDTNT PiNăng Tắc

   Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 02593840053 -  Email: dtntpinangtac@ninhthuan.edu.vn