Thông tin chi tiết:
Bùi Hữu Pha
Hiệu Trưởng Bùi Hữu Pha
Ngày tháng năm sinh 22/04/1971
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 02593516939
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PTDTNT PiNăng Tắc

   Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 02593840053 -  Email: dtntpinangtac@ninhthuan.edu.vn