Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 (9 đề thi)


1. Đề thi môn Toán học>> Tải về1_De_Toan_Thamkhao_K19.pdf

2. Đề thi môn Ngữ văn >> Tải về2_De_Nguvan_Thamkhao_K19.pdf

3. Đề thi  môn Vật lý >>Tải về3_De_Vatli_Thamkhao_K19.pdf

4. Đề thi môn Hóa học >>Tải về4_De_Hoahoc_Thamkhao_K19.pdf

5. Đề thi môn Sinh học >>Tải về5_De_Sinhhoc_Thamkhao_K19.pdf

6. Đề thi môn Lịch sử >>Tải về6_De_Lichsu_Thamkhao_K19.pdf

7. Đề thi môn Địa lý >>Tải về7_De_Diali_Thamkhao_K19.pdf

8. Đề thi môn Giáo dục công dân >>Tải về: 8_De_GDCD_Thamkhao_K19.pdf

9. Đề thi môn Tiếng Anh >> Tải về: 9_De_TiengAnh_Thamkhao_K19.pdf

 

Bài tin liên quan

Bản quyền © Trường PTDTNT PiNăng Tắc