Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 (14 đề thi)

1. Bài thi Toán học >>Tải về
2. Bài thi Ngữ văn >>Tải về

3. Bài thi Ngoại ngữ

- Môn thi thành phần Tiếng Anh >>Tải về
- Môn thi thành phần Tiếng Đức >>Tải về
- Môn thi thành phần Tiếng Nga >>Tải về
- Môn thi thành phần Tiếng Nhật >>Tải về
- Môn thi thành phần Tiếng Pháp >>Tải về
- Môn thi thành phần Tiếng Trung >>Tải về

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

- Môn thi thành phần Vật lý >>Tải về
- Môn thi thành phần Hóa học >>Tải về
- Môn thi thành phần Sinh học >>Tải về

5. Bài thi Khoa học xã hội:

- Môn thi thành phần Lịch sử >>Tải về
- Môn thi thành phần Địa lý >>Tải về
- Môn thi thành phần Giáo dục công dân >>Tải về

Bài tin liên quan

Bản quyền © Trường PTDTNT PiNăng Tắc