Mục tiêu phát triển

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng dạy và học, nuôi dưỡng học sinh nội trú, Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Pinăng Tắc đã xác định giá trị cốt lõi của mình là:” Đoàn kết, sáng tạo, bản sắc, phát triển”

Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6

Bản quyền © Trường PTDTNT PiNăng Tắc

   Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 02593840053 -  Email: dtntpinangtac@ninhthuan.edu.vn